Instalacja GIT i ustawienie GitHub

Tu opisana jest część praktyczna kwestii wykorzystania Git – jego instalacja i rejestracja na serwerze GitHub.com.

Instalacja Git na Ubuntu

Najpierw przełączamy się w tryb administratora.
sudo -i

Dla instalacji Git można wykorzystać komendę:
apt-get install git

Następnie opuszczamy tryb administratora i sprawdzamy, czy Git jest gotowy do pracy. W dowolnym katalogu dajemy komendę:

git –version

Jeżeli otrzymamy informację o wersji to Git jest zainstalowany i działa prawidłowo. Natomiast gdy pojawia się komunikat, że program git nie został znaleziony oznacza to, że zrobiliśmy coś niepoprawnie.

Ustawienie kluczy SSH w Ubuntu
Przed zarejestrowaniem się na GitHub należy na początku wygenerować klucz szyfrowania SSH. Ten klucz niezbędny jest żeby szybko nawiązywać połączenie z GitHub nie wprowadzając hasła. Bez klucza GitHub po prostu nie będzie działać.

W systemie operacyjnym na początku trzeba przejść w katalog ~/.ssh.

cd ~/.ssh

Jeśli takiego katalogu nie ma to trzeba go stworzyć.

mkdir ~/.ssh

Następnie wprowadzamy komendę, żeby wygenerować klucze:

ssh-keygen -t rsa -C ‘myemail@gmail.com’

Zamiast myemail@gmail.com trzeba wskazać swój e-mail. W procesie generacji klucza będzie zapytanie gdzie umieścić pliki, w odpowiedzi po prostu wciskamy Enter. Przy zapytaniu o hasło również wciskamy Enter. Po wygenerowaniu, w katalogu ~/. ssh powinny pojawić się pliki id_rsa i id_rsa.pub, one przydadzą nam się później.

Instalacja klucza SSH w GitHub

Od razu po rejestracji niezbędne jest wpisanie w systemie GutHub swojego klucza publicznego szyfrowania (otwarty klucz SSH). Aby dodać klucz trzeba w prawym górnym rogu kliknąć “Account Settings”:

W otwierającym się oknie trzeba kliknąć na menu “SSH Keys”

Kliknąć “Add SSH key”. Pojawią się dwa pola – nazwa klucza (Title) i zawartość klucza (Key).
W polu Title można wpisać nazwę komputera na którym wygenerowano klucz publiczny.

W pole Key trzeba wstawić zawartość pliku id_rsa.pub. Pamiętacie w jakim katalogu one się znajdują? Przechodzimy w ten katalog, otwieramy dowolnym edytorem tekstowym plik id_rsa.pub (koniecznie z rozszerzaniem .Pub, nie pomylcie z drugim). Można skorzystać z komendy:

cat id_rsa.pub

Zaznaczamy cały tekst, kopiujemy i wklejamy na stronie GitHub w polu Key.

Po dodaniu klucza komputer może łączyć się z GitHub przez program git i żadne błędy nie powinny powstawać.

Stworzenie repozytorium na GitHub

Teraz przyszedł czas, by stworzyć swoje pierwsze repozytorium na GitHub. Repozytorium można rozpatrywać po prostu jak katalog, w którym będą leżeć zsynchronizowane pliki i podkatalog. Repozytorium trzeba stworzyć w web interface’ie GitHub, a wypełniać go plikami i pracować z nim można będzie już za pomocą programu git na swoim komputerze.

By stworzyć repozytorium należy w prawem górnym rogu nacisnąć “Create new repo” i dalej wypełnić formularz zgodnie z wideo-instrukcją od Aleksieja:

Stwórzcie plik README, gitignore plik dla Java i wybierzcie (dowolną) licencję. Powinno wyjść przykładowo tak:

Praca z repozytorium na GitHub przez program Git

Od teraz zabawę z web-interface GitHub należy uważać za zakończoną. Dalej można pracować tylko wykorzystując program git.

Na początku trzeba zrobić niewielkie ustawienie programu git: wskazać lokalnemu systemowi git nazwę użytkownika i e-mail. Robi się to następującymi komendami, które można wykonać znajdując się w dowolnym katalogu:

git config –global user.name “YourFullName”

git config –global user.email myemail@mail.ru

YourFullName i myemail@mail.ru to są wartości wykorzystywane do logowania na GitHub. Dlatego w miejscu YourFullName trzeba wpisać swój login na GitHub-ie, a w miejscu myemail@mail.ru e-mail, który wprowadzałeś przy generacji kluczy szyfrowania.

Sprawdzamy czy nasze ustawienia zastosowały się:

git config –global –list

Po tych ustawieniach, można przesyłać swoje pliki do repozytorium. W tym celu klonujemy repozytorium. W web interfac kopiujemy odnośnik SSH do projektu:

W konsoli przechodzimy do katalogu ze swoimi projektami (u mnie to folder dev) i piszemy komendę:

git clone [SSH link do projektu, kopiowana z web]

Wysyłka zmian do zdalnego repozytproium

Po wykonywaniu zadania domowego niezbędnym jest wysyłać zmiany do zdalnego repozytorium Github. Ta operacja odbywa się w 2 etapach:

  • Dane commitują się (git commit) do lokalnego repozytorium
  • Dane wysyłają się (git push) do zdalnego repozytorium


Spróbujmy zrobić próbny commit. Przejdźmy do folderu z projektem i zamienimy plik README:

Dodamy linijkę tekstu w plik « This is my first project » i zapiszemy plik.

Teraz wykonujemy pierwszy krok przesłania danych do repozytorium, robimy lokalny commit. Wpisujemy komendę:

git commit -a -m “Adding more documentation”

Tu „- a” mówi żeby program git uzupełnił wszystkie pliki w commit, „- m” mówi z jaką wiadomością wysłać commit do repozytorium.

Następnie wysyłamy dane do zdalnego repozytorium i dajemy komendę:

git push origin HEAD

Wchodzimy w Github i sprawdzamy commity.

Znajdujemy nasz wysłany commit i przekazujemy trenerowi link do sprawdzania zadania domowego.

Praca na kilku komputerach

Przy pracy na kilku komputerach (na przykład: w domu i w pracy) niezbędne jest przed przystąpieniem do działania na nowej maszynie przeprowadzać synchronizację danych i usunąć ze zdalnego repozytorium zmiany ostateczne. To robi się za pomocą komendy:

git pull –rebase

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn