Jak zainstalować Javę na Windowsie?

Na naszych zajęciach w ten czy inny sposób wykorzystywana jest Java, albo jako język programowania do opracowania autotestów, albo jako maszyna wirtualna dla uruchamiania aplikacji, napisanych w Javie — narzędzi testowania, zintegrowanych środowisk programistycznych i nawet klienta systemu wideokonferencji GotoWebinar.
Dlatego postanowiłem opisać procedurę instalacji Java dla systemu operacyjnego Windows i późniejszego ustawienia systemu,  dlatego że niestety, nie wystarczy po prostu “uruchomić instalatora i zawsze naciskać przycisk “Next”.

1. Skąd wziąć Java?

Z oficjalnej strony Oracle Java.

2. Jaką wersję wybrać?

To zrozumiałe, że najnowszą dostępną (na chwilę pisania instrukcji to Java 8).
Wybierając z 32 i 64-bitowej wersji, bierzcie 64-bitową, jeżeli wasz system operacyjny na to pozwala, dlatego że ma ona mniej rygorystyczne ograniczenia dotyczące pamięci.

3. Co instalować, JRE czy JDK?

Java Runtime Environment, czy JRE — to maszyna wirtualna, pozwalająca uruchamiać aplikacje, napisane w języku programowania Java.
Java Development Kit, czy JDK — to zestaw narzędzi, do pisania programów w języku programowania Java (kompilator, archiwizator, generator dokumentacji i inne). JRE także wchodzi w skład dystrybucji oprogramowania JDK.
Jest na to prosta reguła: jeżeli macie zamiar pisać coś w języku programowania Java, to potrzebny wam jest JDK. A jeśli tylko uruchamiać gotowe programy — wtedy wystarczy JRE.

4. Instalacja Java

W tym momencie wszystko jest bardzo proste — trzeba uruchomić instalator i iść za jego wskazówkami. Można po prostu cały czas naciskać guzik “Next”.

5. Ustawienie zmiennych środowiskowych

Niestety, istalator Java nie ustawia sam zmiennych środowiskowych, dlatego musimy zrobić to ręcznie po samej instalacji.
Po pierwsze, musimy  stworzyć zmienną JAVA HOME, która powinna wskazywać na katalog w którym zainstalowana jest Java. Wiele programów wykurzystuje tę zmienną, żeby określić, gdzie znajduje się Java.
Po drugie, trzeba do zmiennej PATH dodać ścieżkę do katalogu %JAVA_HOME%\bin. Ta zmienna wskazuje systemowi operacyjnemu listę katalogów, w których trzeba szukać plików wykonywalnych,  żeby można było uruchamiać Javę z konsoli, zmienna PATH powinna być poprawnie ustawiona.
Dla zainstalowania zmiennych środowiskowych najpierw trzeba otworzyć właściwości komputera, albo wykorzystawszy połączenie klawiszy Win-Pause, albo przez menu “Start”:

Następnie trzeba wybrać “Zaawansowane ustawienia systemu”, w otwartym oknie dialogowym przejść do zakładki “Zaawansowane” i nacisnąć przycisk “Zmienne środowiskowe”, po czym pojawi się okno ustawień zmiennych środowiskowych.

Jeżeli macie już zmienną środowiskową JAVA_HOME — trzeba ją edytować, jeżeli jej nie ma — stworzyć nową. Jako wartość trzeba wskazać ścieżkę do katalogu, gdzie zainstalowana jest Java, czyli, na przykład
c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25\,
jeśli zainstalowaliście JDK, a c:\Program Files\Java\jre1.8.0_25\, jeśli zainstalowaliście tylko JRE.
Po tym, jak określiliście wartość zmiennej JAVA_HOME, musimy zmienić wartość zmiennej PATH, dodawszy tam ścieżkę do katalogu, gdzie znajdują się  pliki wykonywalne Java, czyli %JAVA_HOME%\bin

I zachować wszystko, zamknąwszy wszystkie otwarte okna dialogowe w odwrotnym porządku guzikami OK.
Zwróćcie uwagę, że jeżeli instalujecie JDK, to w nazwie katalogu wskazuje się numer wersji, dlatego później, kiedy postanowicie wprowadzić nowszą wersję, nie zapomnijcie zamienić wartości zmiennej środowiskowej JAVA HOME.
Po tym, jak zmieniliście zmienne środowiskowe, nowe wartości będą wybierane tylko dla nowych uruchamianych programów, już uruchomione programy nie dostają informacji o tym, że zmienne środowiskowe się zmieniły. Dlatego jeżeli, na przykład, próbowaliście uruchomić Java z konsoli i wam nie wyszło z powodu nieprawidłowych ustawień zmiennej PATH, to musicie uruchomić ponownie konsolę po tym, jak zmieniliście wartość zmiennej.

6. Usuwanie niepotrzebnych plików

Uruchomicie konsolę (cmd) i wpisaliście w niej komendę where java.
W wyniku powinniście zobaczyć ścieżkę do pliku wykonywalnego java.exe, który system operacyjny powinien pokazać w tym miejscu, gdzie zainstalowaliście Java. Jeżeli plik sie nie znalazł  — to znaczy nieprawidłowo ustawiona została zmienna PATH i trzeba wrócić do poprzedniego punktu.
Jednak czasem bywa i odwrotnie, znajdowane są «zbędne» pliki wykonywalne:

Dzieje się tak, ponieważ instalator Java zamiast poprawnie ustawić zmienne środowiskowe, próbuje umieścić  pliki wykonywalne w katalogu C:\Windows\system32
Nie jest to zbyt dobra sytuacja — zatyka się katalog systemowy, może powstać niedopasowanie wersji Java (w różnych katalogach różne wersje). Dlatego trzeba usunąć z katalogu C:\Windows\system32 pliki wykonywalne java.exe, javaw.exe i javaws.exe, jeżeli się tam znajdują.
To wszystko, teraz można korzystać z Javy. Tylko nie zapominajcie o tym, że po instalacji nowej wersji trzeba będzie odświeżyć zmienną środowiskową JAVA_HOME.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn