Programowanie w języku Java dla testerów

Wykonaj krok do przodu w karierze testera oprogramowania.

2.5 miesiąca | 10 zajęć | 95 wideo | 1845 zł brutto |

21.07.2022 – 29.09.2022

Zapisałeś się na kurs. W najbliższym czasie na podany e-mail zostaną wysłane szczegółowe informacje.

DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ PROGRAMOWANIEM W JĘZYKU JAVA?

ROZWÓJ ZAWODOWY

Java jest najpopularniejszym językiem programowania wśród programistów oraz testerów. Jeśli nigdy wcześniej nie programowałeś, to ten kurs jest doskonałą możliwością, aby zacząć pisać testy automatyczne.

ZAPOTRZEBOWANIE NA RYNKU PRACY

Obecnie jest olbrzymi popyt na testerów automatycznych, ponieważ automatyzacja pozwala wykonywać testy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

WYSOKIE ZAROBKI

Wynagrodzenie na stanowisku Tester Automatyczny jest bardzo atrakcyjne. Miesięczne zarobki mogą sięgać nawet do 12 000zł brutto.

OPIS SZKOLENIA

WYKŁADY ON-LINE

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do wykładów w Systemie Zdalnego Nauczania. Mogą oni odtwarzać je w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

KONSULTACJE

Na czacie Skype dostępny jest trener, by odpowiedzieć na Twoje pytania, rozwiać wątpliwości i wyjaśnić wszelkie niejasności.

JĘZYK

Wykłady prowadzone są w języku polskim, natomiast wsparcie trenera odbywa się w języku angielskim.

CENA

Cena kursu wynosi 1845 zł, wystawiamy Faktury VAT.

CZAS TRWANIA KURSU

2.5 miesiąca. Co tydzień dodawane są nowe zajęcia. Kurs zawiera filmy szkoleniowe i dużo praktyki.

NA ZAJĘCIACH

Żadnej nudnej teorii — szkolenie oparte jest na wiedzy praktycznej. My pokazujemy – Ty wykonujesz!

TEN KURS JEST DLA CIEBIE, JEŚLI

1-1
Masz przynajmniej półroczne doświadczenie w pracy jako tester (albo bardzo dużą wiedzę teoretyczną).
2-1
Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
3-1
Możesz poświęcić 3 – 6 godzin w tygodniu na wykonywanie zadań domowych.
Programowanie_w_jezyku_Java_dla_tester_243_w

Szczegółowy program kursu

1. Przegląd języków programowania i miejsce Java.
2. Instalacja i konfiguracja Java SDK.
3. Pierwszy działający program w języku Java.
4. Przechowywanie kodu: Git i GitHub.
5. Gradle i inne narzędzia do budowania projektów.
6. Środowisko programistyczne IntelliJ IDEA.
7. Klasy i pakiety, pliki i katalogi.
8. Nawiasy klamrowe i struktura kodu.
9. Wyrażenia i operacje.
10. Zmienne i wartości.
11. Typy zmiennych i wartości.
12. Środowisko programistyczne: uruchomienie programu w trybie debugowania.
13. Funkcje.
14. Klasy i obiekty.
15. Metody: funkcje, łączone z obiektami.

1. Trochę teorii: czym są testy automatyczne?
2. Gradle: podłączanie zależności z dodatkowych bibliotek.
3. Pierwszy test z wykorzystaniem framework do uruchamiania testów TestNG.
4. Środowisko programistyczne IDEA: pożyteczne skróty klawiszowe.
5. Test aplikacji webowej z wykorzystaniem Selenium WebDriver.
6. Fikstury: Inicjacja i porządkowanie.
7. Refaktoring: poprawiamy czytelność kodu, wyodrębniamy metody pomocnicze.
8. Tworzenie ogólnej klasy bazowej, gdzie można zapisywać ogólne metody dla wszystkich testów.
9. Zmiana dziedziczenia na delegowanie i tworzenie dwupoziomowej architektury.
10. Wyodrębnianie specjalnej klasy pomocniczej.
11. Tworzenie ogólnej klasy bazowej dla klas pomocniczych.
12. Tworzenie nowego testu bez wykorzystania recordera.

1. Sprawdzanie warunków za pomocą konstrukcji if-then- else.
2. Pełna forma if-then- else. Niepełna forma if-then. Zagnieżdżone funkcje.
3. Uruchomienie testów w różnych przeglądarkach.
4. Porównanie obiektów za pomocą operatora == i metody equals.
5. Optymalizacja wypełniania formularzy: domyślne wartości w polach.
6. Optymalizacja wypełniania formularzy: niezmieniające się wartości w polach.
7. Przechwytywanie wyjątków.
8. Wypełnianie formularzy z prawie jednakowym zestawem pól.
9. „Leniwe” działania.
10. Sprawdzenie i zapewnienie wykonywania warunków wstępnych.

1. Pętle: wielokrotne powtarzania podobnych działań.
2. Kolekcje: zestawy elementów.
3. Liczba elementów w kolekcji.
4. Wybór elementu listy według numeru porządkowego.
5. Kształtowanie kolekcji.
6. Porównanie kolekcji.
7. Zbiory: nieuporządkowane kolekcje.
8. Wyszukiwanie maksymalnego elementu w kolekcji.
9. Wartości lambda (anonimowe funkcje) i elementy funkcjonalnego programowania.
10. Sortowanie list.

1. Jak prawidłowo uruchamiać przeglądarkę.
2. Poprawa kodu testów: jeszcze trochę restrukturyzacji kodu.
3. Poprawa nazw metod.
4. Fluent interface.
5. Powszechne wykorzystywanie unikatowych identyfikatorów obiektów.
6. Hamcrest: poprawa wyglądu kodu.
7. Cachowanie wyników długotrwałych operacji.
8. Hashowanie i poprzednie sprawdzania.
9. Sposoby budowania złożonych lokatorów.
10. Cięcie łańcuchów (i trochę o wyrażeniach regularnych).
11. Klejenie łańcuchów: metoda odwrotnych sprawdzań.

1. Ścieżki do plików i katalogów.
2. Generator danych testowych, zapisywanie danych do pliku.
3. Analiza opcji wiersza poleceń przy uruchomieniu generatora danych.
4. Parametryzacja metod testowych.
5. Ładowanie danych testowych z pliku.
6. Format XML.
7. Format JSON.
8. Automatyczne zamknięcie plików po wykorzystaniu.
9. Pliki konfiguracyjne do opisywania zestawów testowych.
10. Opis konfiguracji środowiska testowego.
11. Protokołowanie (pliki log).

1. Driver bazy danych. Otrzymywanie danych z BD.
2. Object Relational Mapping (ORM).
3. Warunki doboru danych.
4. Porównanie danych ładowanych z BD.
5. Odłączane sprawdzania UI.
6. Związki między obiektami.

1. Instalacja aplikacji: MantisBT.
2. Przygotowanie projektu do przetestowania MantisBT.
3. Proste współdziałanie z serwerem w protokole HTTP.
4. „Leniwa” inicjalizacja pomocników.
5. Przesyłanie plików do komputera zdalnego przez FTP.
6. Otrzymywanie poczty na wbudowany w testy serwer pocztowy.
7. Otrzymywanie poczty na zewnętrzny serwer pocztowy. Tworzenie użytkowników na zewnętrznym serwerze pocztowym (w protokole Telnet).

1. Trochę teorii o Remote API.
2. SOAP: prosty przykład.
3. SOAP: współdziałanie z MantisBT.
4. REST: współdziałanie z Bugify.
5. RestAssured: wykorzystać czy nie?
6. REST: współdziałanie z GitHub.

1. Serwer ciągłej integracji.
2. Zdalne uruchamianie przeglądarki (Selenium Server).
3. Testowanie konfiguracji (Selenium Grid).
4. Generowanie raportów za pomocą Allure.
5. Keyword Driven Testing i narzędzie Robot Framework.
6. Behaviour Driven Testing i narzędzie Cucumber-JVM.

PO UKOŃCZENIU KURSU

1
Wszyscy absolwenci, którzy poprawnie wykonali zadania domowe, otrzymają Certyfikat!
2
Masz dobrze opanowane podstawy języka Java.
3
Stworzysz dobry framework, który będziesz mógł wykorzystać w swoich projektach.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE WIDEO

Zapisałeś się na kurs. W najbliższym czasie na podany e-mail zostaną wysłane szczegółowe informacje.